De verbinding met jezelf zuiveren:

Dit artikel is geschreven door Marjolein Berensen voor Inspirerend Leven.

Marjolein Berendsen

Holistisch expert

Op zielsniveau manifesteren wie je werkelijk bent

Jezelf laten zien zoals je werkelijk bent: het lijkt alsof dat heel eenvoudig is, maar wie ís degene die je werkelijk bent dan? Is dat die altijd vrolijke, spontane meid die graag op de voorgrond treedt, of is het dat verlegen meisje dat zich liever niet laat horen in gezelschap? Zichtbaar maken of tot uiting brengen zijn synoniemen voor manifesteren. En dat is iets wat we, vaak onbewust, de hele dag door doen.

We geven onze mening, we gebruiken lichaamstaal, we lachen, huilen, reageren en gedragen ons op onze eigen manier. Als je dit vanuit een holistische visie benadert, dan zie je dat manifesteren op verschillende niveaus plaatsvindt. Bijvoorbeeld op fysiek niveau als je ergens pijn hebt en je dit uit door een kreet te slaken, op emotioneel niveau door te huilen als de pijn te erg is, op mentaal niveau door zichtbaar en voelbaar te balen van dit gevoel en op energetisch niveau doordat je motivatie en om te gaan sporten daalt door de pijn die je voelt.

Op spiritueel niveau gaat manifesteren over dieperliggende zaken. Dingen die we misschien vergeten zijn of weggestopt hebben omdat we denken het toch niet te kunnen bereiken. Dit niveau gaat over eenheidsbewustzijn, over grotere levensvragen, je missie en doelen in het leven en over het inzetten van jouw authentieke talenten en grootste kracht. Voor veel mensen is het lastig om deze dingen net als op de andere holistische niveaus te manifesteren. Waarom is dat eigenlijk?

Samenhang

Holisme gaat uit van verbinding: alles hangt met elkaar samen. Ook de niveaus in je holistische lichaam staan met elkaar in verbinding en oefenen dus invloed op elkaar uit. Je spirituele niveau is het niveau van je ziel; de blauwdruk van jouw leven. Hier ligt alles opgeslagen wat je hebt ervaren tijdens je gehele ontwikkeling als mens én daarvoor. Elke ervaring gaat gepaard met gevoelens (op fysiek en emotioneel niveau), gedachten en overtuigingen (mentaal) en motivatie en energieuitwisseling (energetisch). Zie je de samenhang en onderlinge invloed van alle niveaus met en op elkaar?

Wie je werkelijk bent: een zuiver licht

In de blauwdruk van jouw leven, op zielsniveau, ligt wie jij werkelijk bent opgeslagen. Dit is je ware zelf, vanuit de oorsprong van je leven. Zonder oordelen, patronen, overtuigingen en overlevingsmechanismen. Je kunt je ware zelf zien als een puur en zuiver lichtje, dat volop kan stralen omdat er geen van bovenstaande beperkingen zijn.

Dat stralende lichtje wordt in de loop van je leven steeds minder fel. Door alles wat je meemaakt plaats je onbewust steeds weer een lampenkapje over dat lichtje heen. Vooral het mentale niveau speelt hier een rol: op dit niveau ontwikkelen zich overtuigingen en bijvoorbeeld de manier waarop je over jezelf denkt. Wat zich afspeelde in je vroege kinderjaren, je thuissituatie, op school, in je sociale leven heeft enorm veel invloed op je denkwijze en de bijbehorende gevoelens. En vervolgens ga je handelen en leven naar die overtuigingen. Zo manifesteer je jezelf onbewust als iemand die je eigenlijk niet bent, maar die je denkt te moeten zijn. Misschien omdat je aan de verwachtingen van je omgeving wilt voldoen? Of misschien omdat je op deze manier volgens jouw overtuigingen het beste kunt overleven?

De mooiste versie van jezelf

Voor jou is dit heel gewoon, omdat het ingesleten patronen zijn geworden. Je leeft dan naar je overtuigingen en laat je ervaringen bepalen hoe jij je manifesteert. Maar bedenk eens: wat zou er allemaal mogelijk zijn als je die overtuigingen en patronen eens los kunt laten, zodat je weer dichter bij dat onbelemmerd stralende lichtje komt? Als je al die lampenkapjes af kunt leggen, maak je verbinding met jouw pure, zuivere bron van bestaan, jouw essentie. Daar ben je, wie je werkelijk bent en daar vind je jouw diepste wensen, talenten en verlangens. En als je die manifesteert, leef je de mooiste versie van jezelf.

Bewustzijn en verbinding

Om dat te bereiken is het erg belangrijk dat je je bewust wordt van je belemmeringen, van alles wat jou tegenhoudt te zijn wie je werkelijk bent. Vaak zijn het je gedachten, ontstaan uit overtuigingen, die erg in de weg zitten om die lampenkapjes af te leggen. Weerstand als ‘ja maar…’, gedachten als ‘ik ben niet goed genoeg’ en emoties die daarbij een rol spelen, zijn de beperkingen waar je je bewust van mag worden. En waarvan je je mag realiseren dat je ze alleen maar hebt, zodat je ze ook los kunt laten of in elk geval kunt veranderen naar iets dat positieve energie brengt. Je zult ontdekken dat dit een gezonde uitwerking heeft op al je holistische niveaus. En daarmee maak je de verbinding zuiver, zodat je vanuit je zielsniveau kunt manifesteren wie je werkelijk bent!

In deze mooie meditatie ontdek je je ware verlangens. Ga rustig zitten en laat je meevoeren in de tempel van verlangen:

Positief denken

Denken in positieve gedachten helpt je al een heel eind op weg. Door overtuigingen te gaan doorbreken en om te buigen naar een positieve manier van denken, verandert ook de manier waarop jij jezelf laat zien. Als vanzelf straal je meer licht en liefde uit als je een positieve mind creëert. Je gevoelens veranderen mee wanneer je intenties zuiver zijn en dit heeft een positieve invloed op je fysieke en energetische niveau Het loslaten van patronen, belemmeringen en negatieve gevoelens vergt natuurlijk tijd en doorzettingsvermogen. Maar als je je realiseert dat jij de verantwoordelijkheid hebt voor je eigen leven, dan zul je ook ervaren dat jouw eigen geluk in jouw handen ligt.

Wie ben jij echt?

Door goed voor jezelf te zorgen, op elk holistisch niveau, wordt de verbinding hier tussen steeds voelbaarder. Daarmee kom je steeds dichter bij jezelf op spiritueel niveau. Om hier mee te oefenen, kun je eens voor jezelf gaan opschrijven, visualiseren en zichtbaar maken wat jij voelt en ervaart op dit niveau. Dit is een prachtige stap op weg naar het manifesteren van wie jij werkelijk bent! Als je dit gaat oefenen, is het belangrijk dat je je hoofd leeg maakt, een rustige omgeving kiest en luistert naar je hart, je intuïtie.

  • Maak eens een lijstje met wat jouw grootste kracht en talenten zijn. Waar ben jij echt goed in, als je dit vanuit je essentie benadert? Wanneer ben jij op je krachtigst? Voel ook vooral wat dit met je doet als je het opschrijft. Welke inzichten krijg je?
  • Welke wensen en verlangens heb jij op spiritueel niveau? Maak hier eens een vision board van. Alles wat jij wilt, vanuit je zielsniveau, maak je zichtbaar met knipsels, kleuren, stoffen, bloemen, foto’s, teksten, quotes, fragmenten, etc. Kijk elke dag eens vanuit alle rust naar dit vision board en ervaar steeds wat je erbij voelt.

Door deze oefeningen te doen, ben je op een bewuste manier bezig om jezelf te laten zien zoals je werkelijk bent. Al je holistische niveaus worden positief beïnvloed; als je positief denkt en voelt, uit zich dit in alles. En zo manifesteer je wie je werkelijk bent, in essentie: licht en liefdevol. De allermooiste versie van jezelf!

Dit artikel is geschreven door Marjolein Berendsen voor Inspirerend Leven.