Volledig leven vanuit je intuïtie

Deze tools helpen jou om steeds dieper in jouw zijn te zakken waardoor je in verbinding komt met je intuïtie.

Marjolein Berendsen

Holistisch expert
 • bij jezelf blijven
 • Intuitie
 • zelfonderzoek

Intuïtie is een kanaal dat verbonden is met het eenheidsbewustzijn. In dit eenheidsbewustzijn liggen de wijsheden met betrekking tot wie jij bent opgeslagen. Ook wel de Akasha kronieken genoemd. Met de intuïtie kun je intunen op dit veld en deze informatie downloaden. Om dit te kunnen doen, is het allereerst van belang dat je het ego versus het zelf kunt onderscheiden. Dit vraagt om een stukje zelfonderzoek en verdieping door middel van meditatie en visualisatie. Deze tools helpen jou om steeds dieper in jouw zijn te zakken waardoor je in verbinding komt met je intuïtie.

Wat is nu intuïtie?

Je kunt je intuïtie zien als een helder vermogen waarbij je onderscheid kan maken tussen helder horen, proeven, zien, ruiken, voelen en weten. Hoe intuïtie precies werkt, kan voor iedereen anders zijn. De één zegt een onderbuik gevoel, anderen hebben het idee dat bijvoorbeeld schrijvers als Paulo Coelho boodschappen aan hen doorgeven. Weer anderen omschrijven intuïtie als het herkennen van tekens die het universum uitzendt. Intuïtie kun je ook waarnemen als een soort stem in jezelf. Wat in ieder geval als een paal boven water staat, is dat de intuïtie iets diepers is dan het ego. Dat is wat voor veel mensen ook steeds duidelijker wordt, dat we meer zijn dan het ego, het zelf.

Wie ben je eigenlijk in werkelijkheid?

Een mooie metafoor om je dit in te beelden, is die van de oceaan. Jij, als mens, wordt vanuit deze oceaan geboren. Daarin ga je je eigen identificatie vormen: identificatie met je lichaam, gedachten, emoties, levensverhaal. Deze vier componenten zou je kunnen zien als jouw poppetje, jouw zijn, jouw ego. Deze vormen in de oceaan samen een soort ijs rots. Om weer met je kern in contact te komen, gaat het erom dat je die ijs rots steeds meer laat smelten. Zo kom je namelijk weer terug in die oceaan en dus bij het eenheidsbewustzijn. Het eenheidsbewustzijn is dat waar alles uit ontstaat, daar waar wij vandaan komen en daar waar wij weer naartoe teruggaan. Deze oceaan is eigenlijk de informatie die je nodig hebt als je wilt intunen op je intuïtie. Hier vind je dus ook de informatie die vertrouwenswaardig is. Maar wanneer en hoe kun je dat voelen als het over jezelf gaat?

Intuïtie versus de ijs rots

Dit kan nog wel eens lastig zijn. We leven namelijk in een informatie tijdperk waarin we heel veel invloeden en prikkels krijgen uit de externe wereld. Die ons ego eigenlijk alleen maar versterken. Wanneer de stem van jouw intuïtie dan omhoog komt, kan deze in aanraking komen met de bol van ego stukken. Denk hierbij aan je overlevings-mechanismen, patronen, afweermechanismen, ideeën, gedachten, overtuigingen, wensen, verlangens. Als dit vervolgens wordt vastgezet in die zogenoemde ijs rots, kan er vertroebeling plaatsvinden in de zuivere boodschap van jouw intuïtie. Daardoor kan het lastig zijn om in bepaalde situaties op jouw intuïtie te vertrouwen. Intuïtie werkt daarom eigenlijk het beste wanneer je een zo objectief mogelijke rol kan innemen.

Zo voorkom je vertroebeling van je intuïtie

Invoelen wat je intuïtie je ingeeft voor een ander is daarom vaak makkelijker. Er zitten namelijk geen persoonlijke behoeften, verlangens of stukken bij. Tenzij je je intuïtie gaat inzetten voor iemand die je heel goed kent. Dan kan er wel een belang bij komen, bijvoorbeeld als je heel graag wilt dat de ander slaagt voor het een of ander of dat die relatie wel doorgaat, etc. Dan kan het zijn dat je intuïtie vertroebeld is, omdat je dat zo graag wenst voor de ander. Daarom is het belangrijk om jezelf eerst af te stemmen en helemaal leeg te maken alvorens je een ander gaat helpen. Op deze manier onthecht je je van de identificatie met de ijs rots waardoor je steeds meer afzakt naar de oceaan. Wanneer je dan weer één bent met de oceaan, maak je verbinding met de ander vanuit jouw zijn, jouw zielsniveau. Zo kun je dus, door jezelf leeg te maken, verbinding maken met de ziel van de ander. Op deze manier kan jouw intuïtie makkelijker gaan stromen.

Kom in dieper contact met jouw intuïtie met behulp van de Akasha Kronieken

Één van de manieren om het ego versus het zelf beter te herkennen, zodat je in dieper contact kan komen met je intuïtie, is door het raadplegen van de Akasha Kronieken. Akasha Kronieken zijn, heel simpel gezegd, de wijsheden die zijn opgeslagen in het veld van het eenheidsbewustzijn. Hier ligt dus ook alle informatie van jouw ziel, jouw zijn, jouw blauwdruk opgeslagen. De Akasha Kronieken gaan uit van reïncarnatie. Wat betekent dat hier dus niet alleen alle informatie van dit leven, maar ook van vorige levens in ligt opgeslagen.

Een voorbeeld dat dit mooi weergeeft, is de ontdekking van een ondergrondse zwam van vierhonderd kilometer groot. Op deze zwam groeiden allemaal kleine paddenstoeltjes. Onderzoekers constateerden dat wanneer er op een bepaald stuk van de zwam een paddenstoeltje afstierf, er op een ander stuk weer een nieuw paddenstoeltje opkwam. De paddenstoel die opkomt, draagt informatie van het hele veld dat er is. Zo werkt dat ook met reïncarnatie. Wanneer een leven van jou tot een einde komt, zak je als het ware terug in de zwam en kom je op een andere plek weer naar boven inclusief alle informatie. Deze informatie kun jij zelf downloaden en integreren voor zowel jezelf als voor anderen met behulp van je intuïtie.

Inutïtie is de koninklijke weg naar de waarheid

Vanuit je intuïtie kun je dus contact maken met de Akasha kronieken en informatie over jezelf, anderen en de wereld downloaden. Deze informatie kan direct tot je komen of gecommuniceerd worden door het universum. Bijvoorbeeld je helpers of je gidsen in de vorm van tekenen die je in de natuur ziet; veertjes, dieren of mensen die je op het juiste moment op je pad tegenkomt; een bepaald artikel dat precies datgene omschrijft wat je wilde weten; nummers die je ziet op de klok of op nummerborden, etc.

Dit zijn allemaal signalen die je zullen gaan opvallen wanneer je in plaats van vanuit het ego, meer vanuit de flow, het zijn, leeft. Dit laatste wordt ook wel synchroniciteit genoemd. Je bent dan als het ware afgestemd op een soort veld dat veel groter is dan wij. Dit veld wordt ook wel het morfogenetisch veld genoemd. In dit veld zijn we allemaal met elkaar verbonden en er is een heel hoog bewustzijn in aanwezig. Hoe meer je jezelf hebt gezuiverd van alle patronen, afweer- en beschermingsmechanismen, hoe meer je je zelf kunt vereenzelvigen met dat veld. Hoe meer je ook de informatie uit dat veld kunt downloaden en weer door kunt geven aan mensen. Dat helpt vervolgens ook weer om jouw trilling hoog te houden.

Intuïtie versus angst

Om contact te maken met dit veld, gaat het erom dat je je ontdoet van de identificatie die je hebt met de ijs rots. Hoe meer je dat kan doen, hoe meer je uitkomt bij wie je werkelijk bent. Hoe meer de informatie uit dit veld via jouw intuïtie naar jou toe kan gaan stromen. Het betekent ook dat je de tekens en waarschuwingen die je doorkrijgt van je intuïtie, steeds zuiverder zal kunnen interpreteren. Je intuïtie waarschuwt je namelijk best vaak voor dingen en laat je eigenlijk ook altijd weten welke dingen niet zo goed voor je zijn. We luisteren hier niet altijd naar, omdat we onze mind er tussen laten komen. Met de mind bedenken we dan dat het wél oké is door jezelf bijvoorbeeld te vertellen dat je het verkeerd hebt gezien, gehoord of gevoeld. Je ‘denkt’ dan dat het vast je angst is die je afraad iets wel of niet te doen en niet je intuïtie. Uiteindelijk komt dan toch uit waar je intuïtie je voor heeft proberen te waarschuwen.

Intuïtie kan soms vertroebeld aanvoelen

Herken je dat? Dat sommige wensen en verlangens best wel vertroebelend aan kunnen voelen? En dat je bepaalde pijnen of stukken niet wilde zien? Zo vertelde mijn intuïtie –Marjolein – me stiekem al dat ik niet zeker wist of ik wel oud zou worden met de vader van mijn dochter. Desondanks zei alles in mij dat het wel de bedoeling was en dat het was wat ik wilde. De intuïtie kan in zo’n geval dan nog zo vaak de waarschuwing herhalen. Evenals dat het universum nog zo vaak tekenen aan je kunt uitsturen. Als de mind er nog tussen zit, is het lastig om naar de boodschap van je intuïtie te handelen.

Wanneer je niet écht de tijd neemt om te ontdekken of de waarschuwing nu van je intuïtie komt of van je angst, kun je op het punt komen dat je het op een gegeven moment ook gewoonweg niet meer wil horen. Als dat aan de hand is en het vraag of pijn stuk is volgens het universum toch wel echt belangrijk voor je om te onderzoeken. Kunnen er soms heftige dingen in je eigen leven of in je omgeving gebeuren. Dit is de manier van het universum om je dan toch bewust te maken van de vraag of je eigenlijk wel op je pad bent? Hoewel het anders kan lijken, zeker wanneer het een heftige gebeurtenis betreft, zijn dit cadeautjes van het universum. Het schenkt je namelijk de mogelijkheid om jezelf weer op jouw pad te brengen.

Voorbeeld situatie: wat er kan gebeuren als je je intuïtie negeert

Ik heb drie auto ongelukken gehad en één trein ongeluk. Dat waren momenten in mijn leven dat ik niet meer naar mijn intuïtie luisterde en van mijn pad aan het raken was. Ik identificeerde me steeds meer met mijn mind, met mijn ego. Ik weet ook dat er in die tijd best wel wat tekens en signalen zijn geweest en dat ik daar toen niet naar heb geluisterd. Zeker in de tijd van het ongeluk dat ik twaalf jaar geleden heb gehad, waren mijn ouders heel pessimistisch met betrekking tot mijn wens om mijn praktijk in bewustzijnsontwikkeling op te zetten. In die tijd had ik een hele goede baan waar ik heel succesvol in was.

Mijn ouders vonden dat ik gek was om die baan op te zeggen en mijn volle focus op mijn hartenwens te richten. Zelf vond ik het ook wel spannend om die baan op te zeggen en ik was met name bang wat de omgeving ervan zou vinden. Ik zag mede hierdoor alleen maar beren op de weg. Waardoor ik alleen maar meer muurtjes om me heen ben gaan bouwen om mijn eigen licht te beschermen. Maar door al die muurtjes te creëren, werd ik alleen maar meer een ijs rots en ging ik steeds meer weg van mijn kern.

Toen, vier maanden voordat ik zou gaan afstuderen, kreeg ik een heel heftig auto ongeluk op de snelweg. Ik ben toen negen maanden uit de running geweest. Dagenlang lag ik op bed en ik dacht alleen maar: “Als ik nou maar beter naar mijn intuïtie had geluisterd.” Ik dacht namelijk dat ik het helemaal niet zou kunnen, een praktijk opzetten en runnen. Na dagenlang te hebben gepiekerd, bemerkte ik dat het gepieker ophield en ik in mijn lijf was gezakt. Als je dagenlang alleen maar op bed ligt en je kunt niks, omdat je zoveel pijn hebt, dan zak je op een gegeven moment in je lijf. Je kunt namelijk nergens anders naartoe of naar terug. De enige plek waar je naartoe kan is naar je essentie, naar je zijn. Dus daar ging ik naartoe. Reiki heeft me hierbij toen ook erg geholpen.

Ik moest ook naar een revalidatiecentrum. De revalidatie arts daar vroeg mij wat er op mijn grafsteen zou hebben gestaan als ik het ongeluk niet zou hebben overleefd. Dat was zo’n eye-opener voor mij. Ik werd me er op een nieuw niveau van bewust dat het inderdaad ieder moment zo maar voorbij kon zijn. Had het universum dit ongeluk niet georkestreerd, zou ik op dezelfde voet zijn doorgegaan als voor het ongeluk. Ik had dan voor de veilige route gekozen en niet om mijn hart te gaan volgen. Mede door dat ongeluk ben ik mijn hart ben gaan volgen en staat er nu een prachtig bedrijf met fantastische trainers en studenten die allemaal prachtig lichtwerk verrichten.

Luisteren naar je intuïtie gaat met vallen en opstaan

Veel mensen denken vaak dat handelen naar je intuïtie moeiteloos gaat, maar zeker in het begin gaat het nog niet zo moeiteloos. Het vergt tijd, geduld en compassie naar jezelf toe om een vertrouwensband met je intuïtie op te bouwen. Hoe sterker deze band wordt, hoe meer je kunt afzakken in je kern en hoe makkelijker jij je intuïtie kan herkennen en er accuraat naar kan handelen. Dit betekent niet dat je op een gegeven moment achterover kan leunen. Dat je er niks meer voor hoeft te doen om de boodschappen van je intuïtie correct te interpreteren. Hoe goed of niet goed je verbonden bent met je intuïtie, het blijft ten alle tijden een weg waarop je wakker en bewust dient te blijven.

Deze keuze dien je dan ook iedere dag weer te maken. Wanneer je deze keuze voor de eerste keer maakt, werkt het zelfs zo, dat je ook niet meer anders kan. De film ‘The Matrix” is hier een goed voorbeeld van. De hoofdrolspeler moet in deze film kiezen tussen de rode en de blauwe pil. De hoofdrolspeler kiest voor die pil die hem doet ontwaken uit de matrix van het leven. Eenmaal gekozen, kon deze man ook niet meer terug. Als we dit verder door vertalen naar het dagelijks leven, kan het maken van deze keuze ook betekenen dat je soms bepaalde keuzes moet maken die pijnlijk zijn. Spiritualiteit is namelijk niet alleen maar rozengeur en maneschijn, ook dan kun je nog steeds mindere dagen hebben. Je hebt dingen in je leven die je blijft tegenkomen. Maar hoe langer je je op het pad van bewustwording bevindt, hoe sneller je jezelf ook weer met tools als meditatie en reiki leeg kan maken.

Intuïtie gaat beter stromen als alles er mag zijn

Een belangrijke component hierin is dat je je bewust wordt van het feit dat je gedachten, emoties en een lichaam hebt, maar niet bent. Zo kun je steeds meer naar jouw zijn gaan in ieder moment. Je kunt die sensaties door je heen laten gaan door er gewoon bij aanwezig te blijven zonder dat je er op reageert. Dit betekent dus dat er ook momenten kunnen zijn waarin het er juist om gaat dat je dingen of momenten die lastig zijn in je leven, omarmt.

Als je het gevoel hebt dat je perfect moet zijn, bepaalde dingen nooit meer mag zeggen, denken, voelen of beleven dan ontstaat er namelijk een soort imago dat is vastgekleefd aan iets buiten jezelf. Je wordt dan onbewust, ook al is het misschien fijner voor je gevoel, weer een nieuwe ijs rots. Alleen dan net in een andere vorm. Maar als jij je identificeert met datgene wat nog steeds vast is, nog steeds ijs is, voelt het alsof je dood zal gaan wanneer je dat niet doet. Hoe meer je je daarvan weet te onthechten, hoe meer je uitkomt bij je ware zijn en kan zijn met alles wat er is.

Als je alle gevoelens die er zijn, kunt laten zijn. Kun je naar iedereen, inclusief jezelf, compassie voelen. Dan kun je jezelf, alles en iedereen om je heen steeds meer omarmen.

Zelfs diegenen die niet zulke koosjere dingen doen, omdat je weet dat jij in vorige levens ook zo’n rol kan hebben uitgedragen. Hoe meer je alles kan omarmen. Hoe eerlijker je kunt zijn vanuit dat zijn, hoe beter de intuïtie ook doorstroomt en je hier trouw aan kunt zijn. Een goede manier om je intuïtie te verfijnen, is door een intuïtie dagboekje bij te houden. Hierin schrijf je op wat je hebt ervaren en waar je graag inzicht in wilt krijgen. Door het op te schrijven, kun je op ieder gewenst moment weer even terugblikken. Waardoor je jezelf in het huidige moment weer verder kan helpen.

https://youtu.be/MygcUWWLJ5k

Zelfonderzoek om de intuïtie te verfijnen

Het doel van onderstaande meditatie is dat je in contact komt met je intuïtie, zodat je deze een aantal vragen kan stellen. Deze vragen zullen onder andere over het ego gaan met betrekking tot wat voor patronen je bij jezelf herkent en hoe deze bij jou werken. Bij het beantwoorden van deze vragen is het daarom belangrijk dat je zo eerlijk mogelijk naar jezelf toe bent. Pas op het moment dat alles er mag zijn, kun je namelijk ook pas helemaal schoon worden. Daar gaat het uiteindelijk om, dat je de zogenoemde ijs rots meer en meer gaat laten smelten. Dat maakt dat je een zuiver en schoon kanaal wordt, wat belangrijk is om je intuïtie te kunnen ontvangen.

 • Kom in een comfortabele positie zitten of liggen met je ogen dicht. Als je dat fijn vindt met één hand op je buik en één hand op je hart.
 • Maak dan op jouw manier verbinding met de aarde. Bijvoorbeeld door onder je voeten boomwortels te visualiseren die de aarde in gaan of door een koord te visualiseren bij je stuitchakra die je verbind met de aarde.
 • Laat dan alle spanningen die in je lijf aanwezig zijn helemaal los.
 • Kijk dan of het je lukt om jezelf helemaal leeg te maken en over te geven aan dit moment.
 • Stel je dan voor dat er energie vanuit de aarde jouw lichaam binnenstroomt. Dat spanningen worden afgevoerd via je voeten terug de aarde in.
 • Als je dan zo zit, stel je dan voor dat je als die ijs rots in die oceaan bent. Maak echt contact met die ijs rots. Voel wat het is dat jou ervan weerhoudt om vanuit je intuïtie alles te onderzoeken.
 • Welke overlevingsmechanismen, emoties, gedachten, overtuigingen en patronen voel je nog opkomen?
 • Wat komt er als eerste naar boven drijven? Dit kan ook iets zijn waar je niet mee worstelt.
 • Wees ook helemaal eerlijk met betrekking tot situaties die naar boven komen waarin je niet naar je intuïtie luisterde.
 • Probeer dan te voelen waar dat in zit en waar dat over gaat met behulp van onderstaande vragen:
  • Wat is jouw grootste angel op dit gebied?
  • Waar zitten jouw grootste pijnpunten of triggers in je systeem?
  • Welke vastzittende overtuigingen kom je tegen? Misschien wel het gevoel van niet goed genoeg zijn, of de lat te hoog leggen, het niet waard zijn om van te houden, schaamte, schuld, angsten.
 • Visualiseer deze overtuigingen dan vervolgens als haaien die in jouw oceaan zwemmen. En zie dan dat het jouw oceaan helemaal niet uitmaakt dat er haaien in zwemmen.
 • Kijk dan of je je voor alles kan openen wat zich op dit moment aandient. Ook al zijn het de grootste schaduwkanten, echt alles mag er zijn.
 • Laat vervolgens die ijs rots, het ego, zo goed als mogelijk smelten. Vanuit jouw liefdevolle hart en laat deze opgaan in die oceaan van eenheidsbewustzijn.
 • Leg vervolgens je handen op je hart en visualiseer dan dat je vanuit je hart ruimte maakt door liefde door je hele lichaam, al je cellen en je aura te sturen. Zie hoe die liefde zich uitbreidt naar de rest van de ruimte, de wereld en het universum in.
 • Misschien voel je dan dat je op dit moment helemaal leeg wordt of dat er juist emoties naar boven komen. Wat het ook is dat er binnenin jou gebeurt, omarm alles wat er is, alles mag er zijn. Er is niets dat jouw ziel, jouw zijn, niet aankan.
 • Breng je focus dan weer op je lichaam en kom weer terug bij jezelf door je bewust te worden van je voeten en je tenen te bewegen. Rek je vervolgens even uit en open dan je ogen wanneer jij daar klaar voor bent.

Heb je de behoefte om dingen op te schrijven, doe dat vooral. Dit zelfonderzoek kun je iedere dag doen en kan zowel kort als lang zijn. Heb je wat meer tijd, laat je het wat langer duren. Heb je wat minder tijd, laat je het wat korter duren. Daar heb jij de keuze in. Het is vooral fijn om zelfonderzoek te doen wanneer je even een wat mindere dag hebt. Juist op deze dagen is het fijn als je datgene wat zich aandient kunt omarmen in de wetenschap dat je die emoties en gedachten niet bent. Deze worden namelijk op het lege witte doek, dat jij in essentie bent, aan jou gepresenteerd. Alles wat op dat witte doek geprojecteerd wordt, zijn informatiebronnen waarbij jij de keuze hebt of je er aandacht aan besteed ja of nee. Door geregeld zelfonderzoek te doen, wordt deze wetenschap steeds natuurlijker voor jezelf waardoor je vervolgens steeds beter in verbinding kan blijven met jezelf. Wanneer je dan een emotie ervaart die niet zo fijn is, kun je je toch thuis voelen in jezelf.

Verdiepende meditatie | visualisatie waarin je je intuïtie om raad kan vragen

Met deze meditatie en visualisatie ga je je verbinden met je intuïtie om haar te raadplegen over wat het is dat je wil, wat je zielsmissie is of iets anders waarbij je de hulp van je intuïtie graag wilt ontvangen.

 • Kom weer lekker zitten, leg je ene hand op je hart en je andere op je buik als je dat fijn vind en doe dan je ogen dicht.
 • Maak verbinding met je voeten en verbind ze met de aarde.
 • Laat dan alle spanningen weer los en laat jezelf weer één worden met de oceaan.
 • Breng je handen voor je hart of voorhoofd in bid positie, waarbij de handpalmen naar elkaar toe gericht zijn en elkaar aanraken.
 • Spreek dan voor jezelf in gedachten of hard op het volgende gebed uit:

‘In verbinding met de bron open ik mij met de waarheid. Ik vraag om het openen van de bron van wijsheid, het Akasha veld, ik vraag om bescherming en ondersteuning van mijn beschermengel en alle lichtwezens om mij heen. Laat de waarheid tot mij komen ten bate van het hoogste doel en van alle betrokkenen. Ik ben een zuiver kanaal en de bron van universele wijsheid is geopend.’

 • Maak dan in gedachten of hardop duidelijk waar je inzicht in of over wenst. Open jezelf dan helemaal voor datgene wat naar boven komt.
  • Wat wil er gezien, gehoord en/of gevoeld worden vanuit je intuïtie?
 • Kijk dan of je vanuit je intuïtie heel zuiver alles kunt waarnemen met betrekking tot de situatie, je gevoel en/of je zielsmissie.
  • Welke boodschap wil zich op dit moment vanuit jouw intuïtie aan jou kenbaar maken?
   • Neem hier alle tijd voor die jij nodig hebt.
 • Kom dan weer helemaal terug bij jezelf en breng alle wijsheid die je hebt mogen vinden en ontvangen vanuit het veld bij elkaar. Visualiseer hoe deze informatie door jou, als zuiver kanaal, je kruinchakra binnenstroomt.
 • Breng je handen dan weer in bid positie voor je hart of je voorhoofd. Bedank dan alle steun en begeleiding die je hebt mogen ontvangen gedurende deze meditatie door het uitspreken van het volgende gebed:

‘Ik ben dankbaar voor alle steun, begeleiding, wijsheid en heling die tot mij mochten komen. De bron van universele wijsheid wordt nu gesloten.’

 • Maak dan contact met je voeten die verbinding maken met de aarde en wrijf ook even goed in je handen.

Andere tips & tricks om in verbinding met je intuïtie te komen en blijven

 • Maak contact met je lichaam op de volgende manieren:
  • Sporten kan helpen om je hoofd op te ruimen
  • Onderzoek van welke voedingsmiddelen jouw lichaam zich licht blijft voelen en welke je zwaar of opgeblazen laten voelen
  • Ontdek welk voedingspatroon bij jouw lichaam past. Denk hierbij bijvoorbeeld aan intermittend vasten waarbij je tussen bepaalde tijden eet of vegetarisch of vegan.
  • Rituelen die ertoe bijdragen dat jij je gezond en gelukkig voelt, zoals mediteren, reiki, yoga, een ritueel voor het slapengaan
 • Probeer sun gazing eens uit. Dit betekent dat je bewust tegen de zon in kijkt om zo via je ogen haar stralen in je op te nemen. Doe dit met bijvoorbeeld het namiddag of ochtendzonnetje, dan zijn de zonnestralen zachter voor je ogen.
 • Doe regelmatig aan zelfonderzoek en onderzoek wat dat zelf nu eigenlijk is en hoe je gedurende de dag met alle uitdagingen die op je pad komen, thuis kan blijven bij jezelf.

De stilte wijst je de weg naar de waarheid van je intuïtie

In de stilte is alles en er is daarom zoveel te ontdekken: zoveel ruimte, volheid en volledigheid. De stilte helpt je iedere keer weer om terug keren naar wie je werkelijk bent, naar dat zijn. Hier ben je los van de identificatie met die ijs rots die bestaat uit alle ego patronen en het verhaal van wie je denkt te zijn. Door stil te zijn, kun je de taal van jouw intuïtie, je hart en wie jij werkelijk bent, horen.