Welke jeugdherinneringen hebben jou gevormd?

Dit artikel schreef ik voor Yoga International.

Marjolein Berendsen

Holistisch expert

Ieder mens is uniek, jij ook. Je wordt puur geboren en vervolgens gevormd door de dingen die je in je leven meemaakt. En dat begint al in jouw allereerste tijd op aarde. Hoewel ‘leven in het nu’ hét advies van de eeuw is om gelukkig te zijn, is het ook heel waardevol om eens goed stil te staan bij jouw jeugd. Wat kunnen die eerste levensjaren jou leren? En wat zegt dat over jouw ware essentie? Met behulp van 6 reflectievragen kom jij tot mooie ontdekkingen.

De ervaringen die jij als kind hebt opgedaan bepalen ­– bewust of onbewust – hoe jij je vandaag de dag voelt en gedraagt. Ze vormen het fundament van waaruit je verder gaat en nieuwe keuzes maakt. Heb jij als kind te weinig veiligheid ervaren? Dan kan het zijn dat je ook tegenwoordig nog veel angst en wantrouwen hebt. Ben je te beschermend opgevoed? Dan kan het zomaar zijn dat je je niet volledig hebt kunnen ontwikkelen, omdat je de ruimte daar niet voor kreeg.

Met de reflectievragen in dit artikel krijg je jouw vroegste ervaringen scherper op je netvlies. Dit ‘her-inneren’ helpt je om de ervaringen en gevoelens die je nu hebt, los te koppelen van wie jij in essentie bent: een puur en heel wezen.

Vraag 1: Wat is jouw vroegste, meest positieve jeugdherinnering?

Het kan zijn dat je deze vraag moeilijk te beantwoorden vindt. Neem er je tijd voor, sluit je ogen en wacht rustig af tot zich een herinnering aandient. Schrijf (bij elke vraag) op wat in je opkomt, voordat je de volgende vraag beantwoordt.

Vraag 2: Wat is jouw vroegste, meest negatieve jeugdherinnering?

Ook deze vraag kan lastig te beantwoorden zijn. Sommige negatieve jeugdherinneringen hebben we als traumatisch ervaren en daardoor diep weggestopt. Probeer toch, zonder jezelf te ver te pushen, om open te staan voor het herinneren van die eerste, nare ervaring.

Heb je de eerste twee vragen beantwoord? Dan is het goed om tussentijds even je hoofd leeg te maken middels een korte meditatie. Neem daarbij een ontspannen houding aan, focus je op je ademhaling en zet je voeten stevig op de grond. Ervaar de stilte in jezelf en houd dit het liefst even aan, voordat je verder gaat met de volgende vragen.

Vraag 3: Kun je je herinneren wat jij dacht of voelde toen je die eerste positieve en negatieve ervaringen meemaakte?

Ga eerst terug naar het moment dat je de positieve ervaring beleefde. Wat voelde of dacht je toen? Doe dit vervolgens ook met de negatieve ervaring.

Vraag 4: Hoe belangrijk waren die gevoelens of de gedachten toen? Kon je ze delen?

Probeer je te herinneren in hoeverre de gevoelens of gedachten aanwezig waren. Doe dit zowel voor de positieve als voor de negatieve herinnering. Was er iemand bij aan wie je dit toen kwijt kon? Zo ja, wie was dat? En hoe werd daarop gereageerd?

Vraag 5: Wat voel je nu als je terugdenkt aan de positieve en negatieve herinnering?

Sluit even je ogen om de positieve herinnering opnieuw te beleven. Doorvoel wat dit met je doet. Welke gevoelens overheersen? Herhaal dit voor de negatieve herinnering. Wat voel je daar nu bij?

Vraag 6: Hoe hebben deze herinneringen jou gevormd?

Dit is het moment om te reflecteren op jouw levensloop. Bij welke keuzes, gevoelens, gedachten en gedragingen zie je een link met jouw allereerste positieve en/of negatieve jeugdherinnering?

Bedenk nu dat je deze eerste ervaringen niet bént, maar hébt. Dit geldt ook voor alle ervaringen die je naar aanleiding hiervan hebt opgedaan. En voor alle keuzes die je in de tussentijd hebt gemaakt. Jouw jeugd heeft je gevormd, dat is een feit. Maar in wezen ben en blijf jij een heel en puur mens, in staat om moeiteloos gelukkig te zijn. Die realisatie kan heel bevrijdend werken, en de weg vrijmaken voor een nieuwe jij. Welke gedragingen en gevoelens die je vanuit je jeugd meenam, passen niet meer bij je? Wat laat je los? En waar houd je je graag aan vast?

Dit artikel is door mij geschreven voor Yoga International.