Vier tips om liefdevol om te gaan met meningsverschillen

Dit artikel is door mij geschreven voor Yoga International.

Marjolein Berendsen

Holistisch expert

Als mens zijn we in staat een eigen visie te ontwikkelen. Op spiritualiteit, op de politiek, op wat een goede opvoeding inhoudt. Allemaal hebben we onze eigen, unieke kijk op de wereld. Als jij jouw visie deelt, zal niet iedereen het daar altijd mee eens zijn. Hoe ga je hier liefdevol mee om, met respect voor jezelf en voor een ander?

Stel je voor: een familielid of vriend(in) en jij staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om de coronavaccinatie. Hij of zij is blij te zijn gevaccineerd. Jij zou je voor geen goud laten vaccineren. Of andersom natuurlijk. In de praktijk kan zo’n verschil in visie heel confronterend zijn. Het is belangrijk dat je elkaar ondanks het meningsverschil blijft respecteren. Hoe doe je dit, als je steeds in een discussie dreigt te belanden?

Tip 1: Probeer oprecht te luisteren

Als iemand zijn visie deelt, kun je geneigd zijn om dat wat gezegd wordt alleen ‘aan te horen’. In plaats van dat je oprecht luistert, ben je dan alvast aan het bedenken wat jouw reactie zou kunnen zijn. Zeker als je een denker bent en even tijd nodig hebt om jouw respons te formuleren, is deze kans groot. Toch is het heel belangrijk om de tijd te nemen om écht oprecht naar je gesprekspartner te luisteren. Probeer er met volle aandacht bij te zijn, en vertrouw erop dat jouw antwoord zich daarna vanzelf zal vormen.

Er is ook niets mis mee om aan te geven dat je hier even de tijd voor nodig hebt, en om hier tijd voor te vragen. Je hoeft niet altijd overal direct een antwoord op te hebben. En je kunt ergens altijd later nog op terugkomen. Bovendien neem je hiermee ook de tijd om extra te overdenken wat iemand gezegd heeft en waarom. En ben je daardoor minder snel geneigd om vanuit emotie te reageren. Dit komt het contact en de verbinding tussen jullie uiteindelijk altijd ten goede.

Tip 2: Vraag je af wat erachter zit

Vind je het lastig om iemand in zijn of haar visie te begrijpen? Probeer dan te onderzoeken waarom iemand hier zo sterk achter staat. Mogelijk ligt er angst aan ten grondslag, wantrouwen, het gevoel de controle kwijt te raken. Of juist liefde, vertrouwen of het gevoel zelf de controle te hebben. Het kan van alles zijn, en het is niet altijd het meest aannemelijke scenario. Juist daarom is het aan te raden om hierbij stil te staan, geen aannames te doen en er bij twijfel gewoon naar te vragen.

Hoe meer je je in de ander probeert in te leven, hoe meer liefdevol begrip er voor elkaar kan ontstaan. En zet jij de eerste stap richting het begrijpen van de ander? Dan nodigt dit uit om ook jou beter te willen begrijpen. En om, in plaats van een verhitte discussie te willen voeren, in alle rust meer diepgang in het gesprek te brengen.

Tip 3: Durf kritisch naar jouw eigen visie te kijken

Soms houden we al zo lang vast aan een bepaalde mening, dat we het onderwerp nog maar moeilijk écht objectief kunnen benaderen. Ook geeft het houvast om te weten waar je staat. En daarmee is het vasthouden aan jouw visie soms verleidelijker, dan deze te herzien. Toch kan het erg waardevol zijn om te proberen jouw eigen visie met frisse ogen te bekijken. Geeft jouw gesprekspartner bijvoorbeeld een tegenargument? Probeer er dan voor open te staan dit in overweging te nemen. Dit hoeft niet te betekenen dat je meteen van je geloof af valt, je doet alleen tijdelijk een stapje achteruit. Wie weet ontdek je wel dat je het inderdaad ook op een andere manier kunt bekijken, of dat dat misschien zelfs logischer is. En bedenk ook: niemand heeft dé waarheid in pacht.

Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre je eigenlijk gehecht bent aan het hebben van een mening. En wat het effect hiervan is op het contact met je naaste. Voelt het bijvoorbeeld ook veilig genoeg om jezelf meningloos op te stellen? En wat brengt dat je?

Tip 4: Het in liefde oneens zijn met elkaar

Gelukkig hoef je het niet altijd eens te zijn met elkaar. Ook daar zijn we mens voor, met al onze unieke meningen en eigenaardigheden. Je kunt je in eerste instantie dus al afvragen of het wel jullie doel moet zijn om het ergens over eens te worden. Komen jullie niet nader tot elkaar? Besluit dan gezamenlijk dat het zo ook goed is. En dat het in principe niets zegt over jullie onderlinge verbinding.

Staat iemand toch echt te ver van je af met zijn of haar mening? En heeft dit invloed op hoe jullie met elkaar kunnen omgaan? Dan is het soms beter om het onderwerp van het meningsverschil voorgoed te laten rusten en gezamenlijk te besluiten het niet meer ter discussie te stellen. Voelt ook dit voor één van jullie niet haalbaar? Dan is het soms de beste keuze om het contact te verminderen of te verbreken, hoe moeilijk dit ook kan zijn. Toch kan ook dit laatste op een liefdevolle manier tot stand komen als, in alle openheid en zonder elkaar aan te vallen, wordt besproken waarom dit als de juiste keuze voelt.

Dit artikel is door mij geschreven voor Yoga International.